Over Les Patrons Cuisiniers

Op 14 oktober 1991 richtten Toine Hermsen, Henk Savelberg, John Halvemaan, Cees Helder, Constant Fonk, Maartje Boudeling, John Kern, Emmanuel Mertens en Paul Fagel Les Patrons Cuisiniers op. Deze negen founders, stuk voor stuk gepassioneerde vakmensen, waren het er unaniem over eens dat het vakmanschap, de culinaire creativiteit en de kwaliteit van gastronomie in Nederland naar een hoger niveau gebracht konden worden.

Mede dankzij hun niet aflatende inspanningen is Nederlandse gastronomie volwassen geworden. Ook vanuit het buitenland is de erkenning en belangstelling voor ‘Dutch Cuisine’ groter dan ooit.

Het culinaire genootschap dat inmiddels al drie generaties Patrons bestrijkt, telt 24 leden die, hoewel ze elk hun unieke eigen stijl hebben, altijd innig verbonden zullen zijn in hun streven naar perfectie.